• Годишна такса за членство за ветеринарни лекари, платена до 28.02 – 100 лв.
 • Годишна такса за членство за ветеринарни лекари, платена след 28.02 – 150 лв.
 • Годишна такса за членство за студенти по ветеринарна медицина 60 лв.

Банкова сметка

БАВД
Райфайзенбанк ЕАД
SWIFT/BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG95RZBB91551007855910

Членове на асоциацията могат да стават всички ветеринарни лекари и студенти по ветеринарна медицина.

Членовете на асоциацията получават преференциални цени за всички събития на БАВД и достъп до закритата част на сайта на асоциацията.

Управителен съвет:

 • Мила Бобадова – Председател
 • Светлина Александрова
 • Ива Николова
 • Томе Пейчиновски
 • Ивелина Вачева

Членове

 • Явор Петров Стоянов
 • Димитър Яновски
 • Нора Димитрова
 • Ибрахим Исмаилов
 • Стоян Даков
 • Грета Василева Манова
 • Симона Давидова
 • Борислав Митов
 • Албена Грозданова
 • Ирена Косева-Борисова
 • Моника Стефанова-Георгиева
 • Борис Джурков
 • Гинка Петрова
 • Тошко Христов
 • Петя Зашева
 • Юлиана Соколова
 • Десислава Стойнова
 • Ивайло Николов
 • Евгения Евгениева
 • Мира Денева
 • Спас Спасов
 • Боряна Миланова
 • Евгения Мирчева
 • Мила Кисьова
 • Стоянка Кърпачева
 • Веселин Велев
 • Николай Александров Гормански
 • Йоанна Бащавелова
 • Ивелина Иринкова
 • Милена Панчева
 • Димитър Фикинчев
 • Светослав Анастасов
 • Надежда Костадинова
 • Цветан Христов Илиев
 • Вера Пелтекова
 • Деница Касабова
 • Гергана Витанова
 • Ива Димитрова
 • Петя Иванова Липчева
 • Теодора Тодорова
 • Маргарита Илиева
 • Георги Вълков
 • Десислава Венциславова Павлова
 • Камелия Владимирова Велчева