Българска Асоциация по Ветеринарна Дерматология е създадена през 2016 г в гр София. Нейните основатели са:

 • д-р Мила Бобадова
 • д-р Светлина Александрова
 • д-р Ива Николова
 • д-р Ивелина Вачева
 • д-р Спас Спасов
 • д-р Таня Кърпачева
 • д-р Милена Панчева
 • д-р Гергана Герасимова
 • д-р Томе Пейчиновски
 • д-р Димитър Фикинчев

Управителен съвет на БАВД:

 • Д-р Мила Бобадова – Председател
 • Д-р Светлина Александрова
 • Д-р Ивелина Вачева
 • Д-р Ива Николова
 • Д-р Томе Пейчиновски

Целите на организацията са:

Координирана, лесна и продуктивна комуникация между всички колеги, работещи в областта на дерматологията; Насърчаване и организиране на образователни програми и конгреси с всички познати инструменти; Формулиране на всички препоръчителни стандарти в диагностиката и терапията на дерматологичните заболявания във ветеринарната медицина; Осигуряване и предоставяне на свободен достъп до научна информация на всички заинтересовани; Сътрудничество с други ветеринарни асоциации Dermatology is a puzzle of science and passion.